Касови апарати Профинанс Д ЕООД
【 GSM: 0888 728 005 】

www.profinans-d.eu

【 Въпроси на които предстои да отговаряме 】


Нови касови апарати 2019г Цени ЗИТ отговарят на изменения направени през 2018г в наредбата за касовите апарати?

Нови Касови апарати Daisy 2019 Цени Нови Касови апарати Datecs 2019 Цени Касови апарати доработка Tremol Нови Касови апарати ZIT 2019 цени


Нови Касови апарати
2019г Цени
ZIT B20 MSBW-KL

Цена = ?

Нови Касови апарати
2019г Цени
ZIT 2007BG-KL

Цена = ?

Касови апарати ZIT B-20MSBW-KL

Цена = ?

    Касови апарати ZIT B-20MSBW-KL

Описание

  • Връзка с НАП = ДА
  • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати ZIT 2007BG-KL

Цена= ?

    Касови апарати ZIT 2007 BG KL

Описание

  • Връзка с НАП = ДА
  • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г