Касови апарати Профинанс Д ЕООД
【 GSM: 0888 728 005 】

www.profinans-d.eu

【 Въпроси на които предстои да отговаряме 】


Нови касови апарати 2019г цени Тремол

Нови Касови апарати Daisy 2019 Цени Нови Касови апарати Datecs 2019 Цени Касови апарати доработка Tremol Нови Касови апарати ZIT 2019 цени


Нови Касови апарати
2019г Цени
Tremol ZS-KL

Цена = ?

Нови Касови апарати
2019г Цени
Tremol S-KL

Цена = ?

Нови Касови апарати
2019г Цени
Tremol ZM-KL

Цена = ?

Касови апарати Tremol ZS-KL

Цена = ?

  Касови апарати Tremol ZS-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати Tremol S

Цена = ?

  Касови апарати Tremol S-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати Tremol ZM

Цена = ?

  Касови апарати Tremol ZM-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г