Касови апарати Профинанс Д ЕООД
【 GSM: 0888 728 005 】

www.profinans-d.eu

【 Въпроси на които предстои да отговаряме 】


Касови апарати Дейзи 2019 г по новите изисквания Касови апарат Дейзи одобрени и съобразени с изменения направени през 2018г в наредбата за касовите апарати?

 Касови апарати Дейзи 2019 г по новите изисквания Касови апарат Дейзи одобрени и съобраззени с изменения направени през 2018г в наредбата за касовите апарати?Нови Касови апарати Daisy 2019 Цени.Нови Касови апарати Дейзи Цени 2019г отговарят на последните изменения на наредба Н-18 направени през 2018 г.Нови произведени 2019г съобразени с новите изисквания касови апарати Модел Касов апарат DAISY eXpert SX Цена 269лв.Произведени по новите изисквания Касови апарати Дейзи 2019г Цени за Модел Касов апарат Daisy Compact M Цена = 259.00лв.Касов апарат от 2019г по новите изисквания Daisy Compact S Цена = 249.00лв.Одобрени Касови апарати от 2019г цена за Касов апарат Daisy Perfect S01 Цена 299.00лв.Касови апарати - Дейзи 2019г Модел одобрен по новите изисквания - Daisy Perfect M01 Цена = 329.00лв.По-долу предложили нови касови апарати на производителя Дейзи Тех. Нов касов апарат Дейзи Перфект S01 е новата версия на модел Perfect S-KL.Касов апарат по новите изисквания произведен 2019г Деизй eXpert SX покрива всички промени от Нредба Н-18. С покупката на които и да е от посочените по-долу модели вие ще спазите абсолютно всички нови изисквания и срокове : За регистрираните по ДДС до 31.03.2019г за Нерегистрираните по ДДС до 30.06.2019г

 • По-долу предложили нови касови апарати на производителя Дейзи Тех. Нов касов апарат Дейзи Перфект S01 е новата версия на модел Perfect S-KL.Касов апарат по новите изисквания произведен 2019г Деизй eXpert SX покрива всички промени от Нредба Н-18. С покупката на които и да е от посочените по-долу модели вие ще спазите абсолютно всички нови изисквания и срокове : За регистрираните по ДДС до 31.03.2019г за Нерегистрираните по ДДС до 30.06.2019г


Нов Касов апарат
2019г Цена
Дейзи Перфект S01

Цена = 299лв

Нов Касов апарат
Цена 2019г
Дейзи eXpert SX

Цена 269.00лв

Касови апарати Дейзи Compact eXpert SX

Нов Касов апарат
Цена 2019г
Дейзи Perfect M01

Цена 349.00лв

Касови апарати Дейзи Perfect M01

Нови Касови апарати Datecs 2019 Цени Касови апарати доработка Tremol Нови Касови апарати ZIT 2019 цени

Касов апарат Дейзи Compact M

Цена = 199.00лв

  Касови апарати Дейзи

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати Дейзи Compact S

Цена = 189.00лв

  Касови апарати Дейзи Compact S-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати Perfect S01

Цена = 299.00лв

  Касови апарати Дейзи Перфект S01-KL

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати eXpert SX

Цена = 269.00лв

  Касови апарати Дейзи eXpert SX

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати Perfect M01

Цена = 329.00лв

  Касови апарати Дейзи Перфект M01

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г