Касови апарати Профинанс Д ЕООД
【 GSM: 0888 728 005 】

www.profinans-d.eu

【 Въпроси на които предстои да отговаряме 】


НОВИ МОДЕЛИ Касови апарати по новите изисквания Цени на Производителя Тремол 2019г

Касови апарати доработка Tremol

 • По-долу описаните касови апарати са нвои модели на производителя Тремол. Нов модел Тремол M23 този касов апарат е наследник на модела Тремол ZM-KL.Новия модел касов апарат Тремол S21 е наследник на Тремол S това е мобилен касов апарат. С покупката на които и да е от посочените модели вие ще спазите всички нови изисквания и срокове : За регистрираните по ДДС до 31.03.2019г за Нерегистрираните по ДДС до 30.06.2019г


Нов Касов апарат
Цена 2019г
Tremol S21

Цена = 279.00лв

Нов Касов апарат
Цена 2019г
Tremol A19Plus

Цена = 299.00лв

Нов Касов апарат
2019г Цена
Tremol M23

Цена = 349.00лв

 • Старите касови апарати на производителя Тремол версия KL Тремол ZS-KL, Tremol ZM-KL, Tremol S-KL могат да бъдат доработени така че да спазите всички нови изисквания и срокове : За регистрираните по ДДС до 31.03.2019г за Нерегистрираните по ДДС до 30.06.2019г

Нови Касови апарати Daisy 2019 Цени Нови Касови апарати Datecs 2019 Цени Нови Касови апарати ZIT 2019 цени

Касови апарати Tremol S21

Цена = 279.00лв

  Касови апарати Tremol S21

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати Tremol A19Plus

Цена = 299.00лв

  Касови апарати Tremol A19Plus

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г

Касови апарати Tremol M23

Цена = 349.00лв

  Касови апарати Tremol M23

Описание

 • Връзка с НАП = ДА
 • Нов касов апарат 2019г = Отговаря на изискванията на наредба Н-18 след последните направени промени през 2018г